Tires, Mickey Thompson® Baja Pro X® 2.2x1.0" (2) | Traxxas