Rotor blade set, orange (2) (with screws) | Traxxas