Rotor blade set, white (2) (with screws) | Traxxas