Wheels, All-Star 2.8" (black chrome) (nitro front) (2) | Traxxas