TRX Pro.15 to TRX 2.5/2.5R upgrade kit for Nitro Rustler, Nitro Sport (incl. SE), and Nitro Stampede | Traxxas