Youth Grey Beanie with Traxxas Circle Logo | Traxxas